Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2013

newyearseve
7330 7f51
shorts.
Reposted fromshazzz shazzz viam-jak-magia m-jak-magia
newyearseve
- Jak tam wszystko?
- Nic się nie układa tak jak powinno. Kurwa mać! Jeszcze kilka godzin w tym miejscu i oszaleję, masz moje słowo.
- Stęskniłem się za Tobą.
- Ja też. Poza tym nikt nie robi tak dobrej kawy jak Ty. Tutaj w ogóle nie ma ŻADNEJ kawy.
- To przyjedź do mnie.
- Kiedy?
- Teraz. Dziś. Jutro.
- Jesteś pewien?
- Tak.
- Będę najszybciej jak się da.
- Czekam.
— dobę później, po blisko dziesięciu godzinach lotu jestem nieco dalej od szaleństwa, za to bliżej bankructwa.
Reposted fromzf zf viaaaaddicted aaaddicted
newyearseve
3561 561f
Reposted fromsense sense viamajku majku
newyearseve
4969 76b9
Reposted fromwowlovely wowlovely viamajku majku
newyearseve
2579 244a
Reposted fromIriss Iriss vialovepeoplefashion lovepeoplefashion
newyearseve
1287 3feb
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viakarr4mba karr4mba
newyearseve
0230 edc5
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viakarr4mba karr4mba
newyearseve
5823 26d1
Reposted fromshazzz shazzz viakarr4mba karr4mba
newyearseve
2663 7f32
Reposted fromletmeget letmeget viakarr4mba karr4mba
newyearseve
6418 7b83
Reposted fromcygaretka cygaretka viakarr4mba karr4mba
newyearseve
1050 b19b
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viakarr4mba karr4mba
newyearseve
9746 b717
Reposted fromcalifornia-love california-love viakarr4mba karr4mba
newyearseve
Gdy jesteśmy zazdrośni, przekonujemy się, że kochamy, tak jak przekonujemy się, że żyjem, kiedy nas coś boli
— Sidonie Gabrielle Colette
newyearseve
3855 ed24
newyearseve
6897 3482
Reposted fromkarahippie karahippie viadanceallnight danceallnight
newyearseve
8146 9418
Reposted fromeklerrka eklerrka viadanceallnight danceallnight
newyearseve
3798 986b
muff wrapping 
newyearseve
6379 ea70
Reposted fromuszkowo uszkowo viadanceallnight danceallnight
newyearseve
4369 ec10 500
newyearseve
5311 db43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl