Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2013

newyearseve
8378 cda2
Reposted fromlabellavita labellavita viaaaaddicted aaaddicted
newyearseve
2748 23ff 500
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viam-jak-magia m-jak-magia
newyearseve
7067 34bc
newyearseve
newyearseve
6254 054a
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viam-jak-magia m-jak-magia
newyearseve
newyearseve
newyearseve
8751 ece1
Reposted fromsoll soll viaunhappys unhappys
newyearseve
Reposted fromrooo rooo viaunhappys unhappys
newyearseve
8734 1d90
Reposted frommariola mariola viam-jak-magia m-jak-magia
newyearseve
Stoisz przede mną. Uśmiecham się do Ciebie. Uważasz, że jestem szczęśliwa. Mylisz się. Jestem zagubiona. Samotna. A w mej głowie roi się od potworów. Nie mam z kim porozmawiać. Nie. Nie dlatego, bo nie ma człowieka. Człowiek jest. Tyle,  że ludzie nie potrafią słuchać. Nie potrafią zrozumieć. Nie chcą zrozumieć. Powierzchownie ocenią Twój problem. Wyciągną złe wnioski. Bo, jak można wyciągnąć odpowiednie, kiedy się nie słucha. Prawda? Jest jeszcze druga opcja - stwierdzą, że się użalasz, bo inni mają gorzej. Tyle nieszczęścia jest na świecie. Ty żyjesz w bajce. Bajka, w której jest księżniczka. Ma dwie nogi i ręce. Na pierwszy rzut oka zdrowa. Dookoła pełno potworów. I żadnego rycerza, który przyjdzie jej na ratunek. Dlatego lepiej się uśmiechać. Udawać, że jest dobrze. Kłamać na każdym kroku. Cieszyć się i śmiać, a potem w nocy najgłośniej płakać. Wyć jak wilk do księżyca. I wiesz? Masz racje. Ludzie nie popełniają samobójstwa, bo są samotni. Z samotności naprawdę wiele można wyciągnąć. Robią to, bo nikt ich nie słucha. Nie rozumie. Nie pomaga. Bo co to za pomoc, jak lekarz przepisuje kolejne opakowanie psychotropów i robi z Twojego mózgu roślinę.   
4421 595a 500
newyearseve
Lecz dziś żyjemy w epoce,
Gdy dni są smutne i noce,
I życie coraz to pustsze,
Jak lustro odbite w lustrze.

Nie jestem grandem hiszpańskim,
Ale poetą bezpańskim,
Który nieśmiało na randkę
Zaprasza swoją infantkę.

Przychodzi moja królewna
W trepkach z prostego drewna,
I po kawiarniach z nią błądzę
Za pożyczone pieniądze.

I tylko miłość jest tania
Pachnąca smutkiem rozstania,
Więc rzucam Ci ją pod nogi,
Choć jestem taki ubogi.

I ślę Ci na znak tęsknoty
Fiołki za jeden złoty,
I moje serce uparte
Jednego grosza nie warte.

~Jan Brzechwa
newyearseve
2067 6748
Reposted fromretaliate retaliate viadanceallnight danceallnight
newyearseve
0319 b980
Reposted fromsoSad soSad viadanceallnight danceallnight
newyearseve
"Semi Transparent Lips & Nails (changes colour with your blog background)"
Reposted frompffft pffft viadanceallnight danceallnight
newyearseve
5837 b7e4
newyearseve
5808 1452
newyearseve
1016 4ec9
newyearseve
2650 d778
Reposted fromcountingme countingme viaplotkara plotkara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl